Introductie Syllabus

De cursus basisjaar mysterieschool is opgedeeld in 12 les-bijeenkomsten.

In termen van E-Learning (online leren) noemt men een les een Unit of Module.

Hier noemen we de module gewoon een les.

Een les bestaat uit meerdere les onderdelen, dit kunnen verschillende onderwerpen zijn.

Als je in een les naar een specifiek lesonderdeel wordt verwezen (via een link) naar de syllabus, dan kun je dit les onderdeel aanklikken met de muisaanwijzer in de linkerkolom (inhoudsopgave). 

Helemaal links van deze pagina kun je via de oranje knop weer snel terugkeren naar de cursuspagina.

Op de cursuspagina is een tabblad met mededelingen (waaronder aankondigingen). Bij ieder nieuw bezoek op de cursuspagina kijk je hier of er nieuwe berichten, aankondigingen of mededelingen zijn.

Tenslotte is er een mogelijkheid om te communiceren met de instructeur. Dit kan via het tabblad Q & A (Questions & Answers) oftewel Vragen & Antwoorden. Je kunt hier je vragen stellen over deze cursus.

Bronvermelding

Andreas Beutel  

Andreas Beutel                      

Dr. Joe Dispenza       

Masaru Emoto                       

Anodea Judith&Selene Vega  

Anodea Judith                        

Anodea Judith                        

Kenyon & Essence                  

Drunvalo Melchizedek           

Stellea Sharamon&Baginsky

Petra Stam/Els Lijesen           

Alla Svirinskaya                     

Praveeta Timmerman            

Titels

Merkaba

De Levensbloem

Becoming Supernational

Water en het Universum

Reis door de chakra’s

Chakra werkboek

Handboek Chakra Psychologie

Het Hathor-Materiaal

De geometrie van de schepping

Het chakra handboek

Isis en de 14 sleutels tot heel wording

Aura energie

De verborgen kracht van licht en kleur

Les 1

Inwijding & Orde van Neofyten

Inwijding & Orde van Neofyten
Les 1 – A

Inwijding - algemeen Inwijding betekent bewust worden: De allerhoogste (Goddelijke) graad, in zich bewust maken, de goddelijke scheppende kracht, alwetendheid en almacht. De letterlijke betekenis uit het Grieks: Geheimenis.

In het verleden – 3000 jaar voor christus – bestonden er meerdere mysteriescholen. In de Babylonische traditie lag het accent op astrologie, In de Indiase traditie ligt het accent op meditatie en inkeer. In de Egyptische traditie ligt het accent op genezing. Alle mysteriescholen hadden contact met elkaar. In Babylonië heeft Jezus meerdere mysteriescholen bezocht, waar hij de leer van het Universum vervolmaakte. Bijvoorbeeld genezing door handoplegging.

Priesters nodigden mensen uit, wanneer deze geschikt leken om de mysteriescholen te volgen. Dit werd als een hele eer beschouwd. Als ingewijde leerde je omgaan met kosmische energie. Je werd getraind om deze energie door te geven. Door deze energie was het bijvoorbeeld mogelijk de stenen, waarmee de Pyramides gebouwd werden tot op de millimeter nauwkeurig met gedachtenkracht te snijden en op de juiste plek te zetten. De inwijdingen vonden plaats in Piramides en Tempels.

Veel informatie werd geheimgehouden om deze te beschermen tegen verkeerd gebruik door mensen met negatieve intenties. Alle kennis werd mondeling doorgegeven. Wat er binnen de scholen werd onderwezen was geheim op straffe van de dood.

Jezus verkondigde in die tijd, dat ook de ‘gewone’ mens ingewijd moest worden in de kennis van het Universum. Een voorbeeld van Universele kennis was dat men in staat was anderen te genezen door handoplegging. Door een en ander te verkondigen werd Jezus als een bedreiging gezien en door de Farizeeërs (die zich streng aan wetten hielden) ter dood veroordeeld. Ook de Katharen en de Christusgemeenten die in het ‘bezit’ waren van de Universele wijsheid werden uitgeroeid.

Vandaag de dag is het niet meer nodig om inwijdingen te volgen in tempels en piramiden. Het leven zelf, met al haar diepe ervaringen, is een inwijding.

Tegenwoordig komt er steeds meer informatie vrij en is het (in Nederland) gelukkig ‘veilig’ je te verdiepen in deze kennis. Hoewel ervan uit ‘geloof’ nog steeds mensen worden vermoord of bedreigd in andere delen van de wereld.

Het is belangrijk te weten dat er op dit moment in ons zonnestelsel, op aarde, maar ook in ons als mens veel verandert en aan het veranderen is, waardoor de kennis nu tot ons kan en mag komen. Wij bevonden ons in het vissentijdperk en bevinden ons nu in het Aquarius-tijdperk, waardoor de tijd rijp is om vanuit het stoffelijke (de drie onderste chakra’s) naar de geest (de vierde en hogere chakra’s) te evolueren.

Ons melkwegstelsel en daarmee de aarde met al haar bewoners verschuift momenteel naar een gebied in het Universum met hogere frequenties, waardoor de lagere frequenties uiteindelijk zullen verdwijnen.

Voordat dit proces zich volledig heeft voltrokken, zullen de lagere frequenties (verbonden met het overlevingsmechanisme van het Ego) nog als het ware ‘tegenspartelen’. Het is echter een kwestie van tijd.

Een van de doelen van deze Mysterieschool is een bijdrage te leveren om ‘de totale som van’ hogere frequenties te vermeerderen en te verhogen, zodat de lagere frequenties als het ware ‘lichter’ worden en zich kunnen verheffen. Uiteindelijk zal er een nieuw tijdperk kunnen ontstaan van Vrede & Harmonie.

Het verloop van een inwijding – praktijk
De eerste stap in het bewustwordingsproces vangt aan door de eerste drie chakra’s te balanceren (verhogen in frequentie). Zij zijn de verbinding met je ervaringen uit dit en vorige levens: je schaduwzijden, trauma’s, nare ervaringen. Je kunt ze vinden door de oorzaken van je innerlijke overtuigingen te onderzoeken, te verwerken, los te laten en tenslotte te transformeren.

De bovenste chakra’s zijn verbonden met je ontwikkeling op geestelijk en spiritueel gebied. Met het verhogen van het bewustzijn verhoog je je persoonlijke trillingsgetal. Het is van groot belang je spirituele ontwikkeling en bewustwording stap voor stap in eigen tempo te gaan.

Wanneer de ontwikkeling op geestelijk en spiritueel gebied sneller (te snel) gaat dan je lichamelijke ontwikkeling, bestaat het gevaar dat de verworven spirituele krachten (hogere trillingsfrequentie) je zenuwcentra ‘verbranden’, wat kan leiden tot bijvoorbeeld psychische aandoeningen. Je kunt het vergelijken met een kleuter, die op de universiteit geplaatst wordt. Deze zal daar niet overleven, omdat deze nog niet goed voor zichzelf kan zorgen.

De doelen van de inwijdingsweg - een weg van loutering, zuivering en verlichting
a) Het denken kunnen beheersen
b) De emoties kunnen beheersen
c) De wil kunnen beteugelen
d) Tot bewustwording komen
e) Je Goddelijke kern ontdekken
f) Samensmelten met Het Al/ Het Veld/De Bron/Het Goddelijke

De leringen van de inwijdingsweg:

1) Het denken richten op geestelijke zaken (bovenste chakra’s) in plaats van het materiele (onderste – overlevings-chakra’s): Je verbinden met Liefde.

2) Het eigen belang overwinnen, door deze te herkennen. Dienstbaarheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit een verlangen naar erkenning. Het is de bedoeling je eigen dubbele bodems te ontdekken.

3) Angst leren overwinnen: Hiervoor moet je stap voor stap groeien in zelfvertrouwen en vertrouwen in de geestelijke wereld. Het vertrouwen dat je altijd wordt geholpen. Herkennen- erkennen, daarna is heling & genezing mogelijk op fysiek en emotioneel (psycho-somatisch) gebied.

De keuze om verbinding te maken met ‘het spirituele’ en deze verbinding mee te nemen in alles wat je denkt, doet, voelt en beleeft is een belangrijke eerste stap

Proeven om angsten te overwinnen – tijdens de inwijdingen in de mysteriescholen:

1) Zwemmen tussen krokodillen (waarvan de ingewijden niet wisten dat ze net gegeten hadden)

2) Een priester drukte het hoofd van een discipel onder water totdat men bijna verdronk. Het gebeurde vaker dat de inwijdeling dan een bijna dood ervaring kreeg. Het geestelijk lichaam kwam dan los van het fysieke lichaam. De doop is nog een flauw aftreksel hiervan. In de doop lag het symbool van de wedergeboorte Tegenwoordig is kennis van waaruit de doop ontstaan is verloren gegaan.

3) Er werden theaterstukken opgevoerd, waarin emoties een belangrijke rol speelden. De bedoeling was dat je van binnen geraakt werd en zodoende je eigen emoties kon herkennen, erkennen en transformeren.

In de basisopleiding van deze Mysterieschool zuiveren wij onze energetische lichamen en verruimen het bewustzijn door:

1) Het bewerken en bewust worden van zinnelijkheid, beïnvloedbaarheid, ijdelheid, toorn, hebzucht, afgunst en lichtgeraaktheid (prikkelbaarheid)

2) Het werken met de chakra’s

3) Meditaties

4) Oefeningen

5) Het uitwisselen van ervaringen (spiegelen met anderen)

Orde van Neofyten

Deze orde begon met het ontwaken van het hogere bewustzijn van de mens.
Het is een geheime, zuivere geestelijke eenheid, welke niet openbaar bekend is en was.

Er werden voortdurend Neofyten opgenomen, die zich ‘aanmeldden’ zonder iets van deze orde te weten. De ‘aanmelding’ bestond hieruit dat de mens die de ontwikkelingsgraad bereikt had, waarin men tot universele Liefde in staat was eb bereid was de eigen persoonlijkheid op te geven.
Men stelde het hele leven ten dienste van het verzachten van het leed van anderen en van (het verhogen van het trillingsniveau van) de Aarde. Door synchronisatie (het gelijke trekt het gelijke aan) van de trillingsfrequentie werd er automatisch verbinding gemaakt met de trillingsfrequentie van de geestelijke broederschap.

Een medelid of priester van deze geheime orde maakte dan geestelijk contact.
De innerlijke stem van de geestelijke leider of priester werd via deze geestelijke trilling ‘gehoord’. De priester wees de mens op de moeilijkheden, de gevaren en de gevolgen van de beslissing. Als men bij het besluit bleef, nam deze orde, die de mensheid hielp om uit de chaos omhoog te komen, hem op.

In het begin werd de discipel zonder dat hij het wist, op de proef gesteld. De Neofyt werd zeven jaar volstrekt alleen gelaten. In deze periode was er geen contact met de orde, ook al werd er om gesmeekt en ernaar gezocht. De verschillende beproevingen welke men moest doorstaan kwamen direct daarná! Er moesten zeven beproevingen doorstaan worden van de menselijke deugden:

1) Zinnelijkheid (loslaten van ongezonde seksuele lusten en genot)

2) Beïnvloedbaarheid

3) IJdelheid

4) Toorn (boosheid, woede, razernij)

5) Hebzucht

6) Afgunst

7) Lichtgeraaktheid (prikkelbaarheid)

Daarna werd men pas opgenomen. Er volgde een grondige scholing en tegelijkertijd ook opdrachten om te ‘bewijzen’, dat de deugden daadwerkelijk de beproevingen hadden doorstaan.

Terug naar deze les
Via onderstaande knop kom je terug op de lespagina
Klik Hier
Previous
Next

De Meridianen

De Meridianen
Les 1 – B

De drie belangrijkste energiekanalen van de aura zijn:

Ida

Pingala

Sushumna

Illustratie
Ida
Wervelt langs de linker kant van de wervelkolom omhoog en gaat bij het derde oog over naar de rechterkant van de hersenen. Dit is de meridiaan van het verleden, deze meridiaan heeft een sterke verbinding met de maan. Zij wordt geassocieerd met vrouwelijke energie: vreugde, emotie en moederlijke impulsen.
Persoonlijke groei
Te veel Ida
Mensen die in het verleden leven, blijven stilstaan bij wat voorbij is, met vreugde herinneringen van vroeger ophalen en hierin blijven hangen, waardoor ze voorbijgaan aan de vreugde en lichtheid van het huidige moment. Bij plotselinge wisselende stemmingen. Moeite gemotiveerd te blijven. Alles kost moeite.

Remedie: kamperfoelie (Bach bloesems).

Pingala
Wervelt langs de rechter kant van de wervelkolom omhoog en gaat bij het derde oog over naar de linkerkant van de hersenen. Het is de meridiaan van de toekomst en heeft een sterke verbinding met de zon. Hij wordt geassocieerd met de mannelijke energie: actie en plannen maken.
Persoonlijke groei
Mensen die in de toekomst leven en zich voorhouden dat ze op een dag alles zullen bereiken wat hen tot nu toe nog niet is gelukt. Ze verspillen hun leven aan wensdromen. Te veel plannen maken en daardoor te veel druk op de Pingala. Dit kan leiden tot uitputting van de Ida. Er ontstaat dan irritatie naar anderen en ontevredenheid.

Remedie: Impatience (Bach bloesems) en maken.

Sushumna
Deze stroomt in een recht lijn over de wervelkolom omhoog naar het derde oog en daarna stroomt deze door naar het kruinchakra. Het is de meridiaan van het heden. Door deze meridiaan te versterken wordt de ruimte om je intuïtie te volgen groter, de kracht om te manifesteren versterkt. Je bent je volledig bewust van de verbondenheid met je levenskracht en – energie. Sushumna helpt het evenwicht te vinden tussen de emotionele Ida en de actiegerichte Pingala, tussen de vrouwelijke en mannelijke kant en tussen het Ego en het Goddelijke zelf en maken.
Persoonlijke groei
De 7 fysieke chakra’s bevinden zich op de route van de meridianen Ida, Pingala en de Sushumna
Terug naar deze les
Via onderstaande knop kom je terug op de lespagina
Klik Hier
Previous
Next

De Aura en de Aura-lagen

De Aura en de Aura-lagen
Les 1 - C
Werking van de Aura-lagen
Alle lagen en energiestromen van de onderste 3 chakra’s zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar onderling. Zij spiegelen onze: - Gedachten - Emoties - Gevoelens - Gedrag Gedachten, emoties, gevoelens en gedrag hebben direct invloed op ons Welzijn en onze Gezondheid.

In dit basisjaar houden wij ons voornamelijk bezig met de eerste vier lagen:

- Fysieke laag (1ste chakra – wortelchakra), gekoppeld aan het Ka-lichaam.

- Emotionele laag (2de chakra – sacraal chakra).

- Mentale laag (3de chakra - zonnevlecht chakra).

- Astrale laag (4de chakra – hartchakra), gekoppeld aan hetLiefdeslichaam.

Bij veel mensen zijn de eerste drie chakra’s gedeeltelijk geblokkeerd door fysieke en emotionele trauma’s. Er zijn als gevolg van trauma’s vastgeroeste patronen ontstaan. Deze patronen kunnen de doorstroming van onze energiekanalen belemmeren, bijgevolg ook onze (spirituele) groei en ontwikkeling. Als gevolg van zeer ernstige trauma’s kunnen het eerste en 7de chakra zelfs volledig geblokkeerd raken, waarna het ontstaan van ziekten bijna onvermijdelijk kan zijn.
1e Aura-laag
Fysieke laag - energetisch dubbel – etherisch dubbel – Ka-lichaam
De eerste aura-laag strekt zich ongeveer 3 cm uit vanaf het fysieke lichaam. Het is de meest verdichte laag van de aura. Het is een kopie van het fysieke lichaam en bevat net als ons fysieke lichaam alle organen, weefsels en botten, maar dan iets groter. Het wordt bedekt door energiekanalen (meridianen).
Bij de Egyptenaren stond deze laag bekend als het Ka-lichaam.
Specifieke functie en werking
Het Ka-lichaam zorgt ervoor dat het hele lichaam stukje voor stukje, cel voor cel, op de juiste manier wordt opgebouwd en vervangen, zodat al onze weefsels en organen gezond blijven. Dankzij het Ka-Lichaam en het basischakra (chakra 1) wordt het gehele lichaam binnen zeven jaar volledig vernieuwd. In tegenstelling tot andere auralichamen, die kunnen reizen naar hogere dimensies tijdens dromen of uittredingen, kan het Ka-lichaam dit niet. Op het moment dat deze zich van het fysieke lichaam losmaakt, sterven wij.
Verbinding met het eerste chakra

De eerste aura-laag is verbonden met het eerste chakra: Het basis- of wortelchakra.

Plaats van het eerste chakra
Het eerste chakra bevindt zich tussen de geslachtsdelen en de anus. Hier bevindt zich het perineum.

Wanneer het KA-lichaam langere tijd niet goed functioneert, kan dit veranderingen in het fysieke lichaam teweegbrengen: Gen-defecten of organen en weefsels die niet optimaal functioneren of zelfs ziek worden zijn hier een uiting van. Omgekeerd kan de juiste voeding en een goede verzorging van het Ka-lichaam leiden tot herstel en gezondheid. volledig vernieuwd. In tegenstelling tot andere auralichamen, die kunnen reizen naar hogere dimensies tijdens dromen of uittredingen, kan het Ka-lichaam dit niet. Op het moment dat deze zich van het fysieke lichaam losmaakt, sterven wij.
2e Aura-laag
Emotionele laag - emotionele lichaam
De tweede aura-laag strekt zich 3 tot 20 centimeter uit vanaf het fysieke lichaam. De omvang van dit lichaam is afhankelijk van de mate van je emotionele intelligentie. Deze laag heeft scherp afgebakende grenzen, maar de inhoud (onze emoties) zijn altijd in beweging. Deze tweede aura-laag weerspiegelt onze emotionele geschiedenis en ook onze huidige emotionele toestand. Het heeft grote invloed op hoe wij in de wereld staan en hoe wij de wereld beleven. Hoewel wij er ons meestal niet van bewust zijn, bepalen onze gedachten onze emoties en onze emoties onze gedachten. Gedachten en emoties hebben grote invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Met bewustwording kunnen wij onze gedachten beheersen en veel invloed uitoefenen op ons emotionele lichaam, onze gezondheid en op de wereld waarin wij leven.
Specifieke functie en werking
Na de dood blijft het emotionele lichaam nog drie dagen om het fysieke lichaam heen hangen waarna het vervaagt. Dit lichaam werd in Egypte ook wel energetisch dubbel genoemd. Wanneer wij dromen of uittreden, maakt dit lichaam reizen door de verschillende dimensies. Het blijft met een zilveren koord verbonden met het fysieke lichaam. Wanneer het koord breekt treedt de dood in.
Verbinding met het tweede chakra

De tweede aura-laag is verbonden met het tweede chakra: Het sacrale of heiligbeen chakra.

Plaats van het tweede chakra
Het tweede chakra bevindt zich ongeveer een hand onder je navel.

Persoonlijke ontwikkeling: De emoties die je vaak hebt, worden deel van je emotionele Lichaam. Deze straal je vervolgens uit naar anderen, die op hun beurt met een emotie reageren naar jou toe. Zo kunnen er vaste patronen ontstaan tussen jou en mensen waar je vaker mee omgaat, maar ook vaste patronen in jouzelf. Wanneer je de patronen gaat herkennen en daarmee ook erkennen, staat de weg openen naar het reinigen van blokkades en het opladen van je emotionele lichaam en daarmee ook de chakra’s die er mee verbonden zijn.
3e Aura-laag
Mentale laag
De derde aura-laag strekt zich 25 tot 50 centimeter uit vanaf het fysieke lichaam. Dit is de laag van onze gedachten, onze kennis en onze ervaringen. Elke ervaring uit het verleden is in deze laag vastgelegd. Specifieke functie en werking Alle mentale processen, zoals denken, het intellect en de manier waarop informatie verwerkt wordt, vinden hier plaats. Ook overtuigingen, manieren van redeneren, de manier waarop je dingen leert en onthoudt. Het is gericht op alles wat met materie en vorm te maken heeft. In dit lichaam kan het denken van mensen heel makkelijk geprogrammeerd worden. Reclame is er bijvoorbeeld op gericht door herhaling mensen ervan te overtuigen, in feite te trainen, dat ze een bepaald iets moeten hebben, consumeren of doen om gelukkig te kunnen zijn. Zuivering en bewustwording van het mentale lichaam kan deze programmering weer doen verdwijnen.

Verbinding met het derde chakra
De derde aura-laag is verbonden met het derde chakra: Het zonnevlecht chakra.

Plaats van het derde chakra
Het derde chakra bevindt zich tussen de navel en de onderkant van het borstbeen.

Persoonlijke ontwikkeling: Een onzuiver mentaal Lichaam kan extreme vermoeidheid in het hoofd teweegbrengen. Stagnatie ontstaat door: mentale blokkades, starre opvattingen, bekrompenheid, manipulatief gedrag van anderen, vastzittende en traumatische herinneringen, niet willen veranderen. Een gezonde mentale laag ontstaat door: moeilijke ervaringen verwerken en loslaten, openheid van geest.
Verbinding tussen de eerste drie aura-lagen
De eerste drie lagen zijn sterk met elkaar verbonden. Onze gedachten en overtuigingen lokken altijd een emotionele reactie uit en beïnvloeden ook allerlei lichaamsfuncties en de neurologische structuur van het lichaam.
4e Aura-laag
Astrale laag – liefdes lichaam
De vierde aura-laag strekt zich 60 tot 100 centimeter uit vanaf het fysieke lichaam. Waar de eerste 3 lichamen verbonden zijn met de fysieke wereld, beweegt dit lichaam zich richting het verhevene, het spirituele. Het is poëtisch, romantisch, verbonden met passie en idealisme. Mensen die vanuit dit aura-lichaam leven zijn minder aards en nemen geen genoegen met vervulling van alleen de materiële verlangens. Ze zoeken naar het hogere en het verhevene. Het astrale lichaam houdt zich bezig met fantasieën, dromen, verlangens en wensen, die diep in ons aanwezig zijn. Met dat wat wij graag willen ervaren en dat dit zichtbaar en voelbaar wordt en dit omgezet wordt in de tastbare werkelijkheid van het fysieke leven.
Specifieke functie en werking
Het astrale lichaam neemt gevoelens waar, die in tegenstelling tot de emoties hun oorsprong in de ziel hebben en gekoppeld zijn aan het innerlijke wezen. Het gaat over voelen: hoe voelt het wat ik denk, wat ik zie, wat ik aanraak, waarover ik fantaseer…
Persoonlijke ontwikkeling: Het Liefdeslichaam is goed ontwikkeld wanneer we in staat zijn relaties te onderhouden vanuit het vermogen om je met een open hart in te leven in de leef- en denkwereld van je medemens, zonder te oordelen. Je reinigt dit lichaam door je open te stellen voor nieuwe ideeën en inzichten. Dit lichaam is in balans wanneer je oude denkpatronen en verwachtingspatronen hebt losgelaten.

De vijfde t/m de negende laag
De grootte en energie vanaf de vijfde lagen zijn moeilijk te verklaren vanuit het intellect. Zij zijn vooral gericht op het ervaren van spirituele groei en ontwikkeling.

In dit basisjaar werken wij voornamelijk met de eerste 4 lagen. De eerste drie lagen en chakra’s zijn verbonden met het fysieke, 3-dimensionale leven op aarde, wat gekoppeld is aan het overlevingsmechanisme. Het overlevingsmechanisme gaat vooral over het transformeren van de zeven deugden.

Zoals het loslaten van emoties die te maken hebben met:

a) Wat anderen van ons vinden

b) Wat wij van anderen vinden

c) Oordelen

d) Het Ego

e) De zorgen over het hebben van een baan

f) De zorgen over onze liefdesrelaties

g) De zorgen over het hebben van geen relatie

h) etc.


Spirituele groei en ontwikkeling, door een gezonde doorstroming van onze chakra’s en energiekanalen zal ons op een hoger trillingsniveau brengen met verheven emoties en hoedanigheden zoals:

a) Liefde

b) Compassie

c) Vrede

d) Innerlijke rust

e) etc.

5e Aura-laag
Etherisch lichaam/structuur – het creatieve lichaam
De vijfde aura-laag strekt zich 110 tot 160 centimeter uit vanaf het fysieke lichaam. Verbinding met het vijfde chakra De vijfde aura-laag is verbonden met het vijfde chakra: Het keelchakra. Plaats van het vijfde chakra Keel
6e Aura-laag

Het intuïtieve lichaam
De zesde aura-laag is het intuïtieve lichaam en niet meer meetbaar.

Verbinding met het zesde chakra
De zesde aura-laag is verbonden met het zesde chakra: Het derde oog-chakra

7e Aura-laag
Spiritueel
De zevende aura-laag is het Spiritueel/Karmische lichaam en niet meer meetbaar. Verbinding met het zevende chakra De zevende aura-laag is verbonden met het zevende chakra: Het kruin-chakra.
8e Aura-laag

kosmisch lichaam – causaal lichaam

Verbinding met het Hoger Zelf
Samen met het zevende chakra is deze chakra de poort naar het Goddelijke

Plaats van het achtste chakra Een hand boven het hoofd

.
9e Aura-laag
Goddelijk

Hoe breng je de aura-lagen weer in balans
De dag beginnen met:

1) Aarden (met blote voeten in de natuur, verbinden met de Aarde en de Kosmos).

2) Ademhalingen (Ka-lichaam activeren met prana voeden, levend voedsel).

3) Gedachten (hoogfrequente gedachten: energie volgt de gedachte)

4) Je schaduwzijden herkennen, erkennen, transformeren van innerlijke overtuigingen. Zuiveren van de emoties.

5) De chakra’s in balans brengen. (Les 5 t/m 11)

Huiswerk (tip) algemeen:
Deel je ervaringen met anderen van de groep. Feedback en evaluatie van anderen zullen een krachtige bevestiging van je werk vormen. Het bevordert de kennis van Het Zelf. Vorming van groepjes of tweetallen buiten de lessen om, zal je spirituele ontwikkeling versnellen.
Terug naar deze les
Via onderstaande knop kom je terug op de lespagina
Klik Hier
Previous
Next