Introductie

Het basisjaar is bedoeld voor personen die open staan voor nieuwe denkbeelden en bereid zijn om oude overtuigingen los te laten, zodat het bewustzijn zich kan uitstrekken naar het bestaan van meerdere dimensies en naar het kwantumveld.

De cursus basisjaar mysterieschool is opgedeeld in 10 lessen en 12 les-bijeenkomsten.

In termen van E-Learning (online leren) spreekt men van een Unit of Module met meerdere lessen (lesonderdelen).

Hier noemen we iedere Module gewoon een les.

Een les bestaat dus uit meerdere les onderdelen, dit kunnen verschillende onderwerpen zijn.

Als je in een les naar een specifiek lesonderdeel wordt verwezen (via een link) naar deze syllabus, dan kun je dit les onderdeel aanklikken met de muisaanwijzer onder ‘Inhoud Syllabus’ (inhoudsopgave). 

Helemaal rechtsboven deze pagina kun je via de groene knop weer snel ‘Terugkeren naar de Cursuspagina’.

Op de cursuspagina is een tabblad met mededelingen (waaronder aankondigingen). Bij ieder nieuw bezoek op de cursuspagina kijk je hier of er nieuwe berichten, aankondigingen of mededelingen zijn.

Tenslotte is er een mogelijkheid om te communiceren met de instructeur. Dit kan via het tabblad Q & A (Questions & Answers) oftewel Vragen & Antwoorden. Je kunt hier je vragen stellen over deze cursus.

– Het herinneren van ‘oude’ kennis
– Het leren manifesteren van datgene wat wenselijk is voor jou in je persoonlijk leven
– Weten wie je bent
– Het vormen van een wereld vol Gezondheid, Liefde en Harmonie

We gaan vooral op een praktische manier te werk, dus compacte informatie en verhalende informatie over leringen uit de Egyptische mysteriescholen en de metafysica. In de eerste vier lessen komen de onderwerpen Kosmobiologie en Evolutie aan bod.

Naast de vaste lesonderwerpen zijn er ook een aantal additionele lessen optioneel beschikbaar met aanvullende informatie als je daar interesse in hebt. Je komt deze vanzelf tegen in de cursusomgeving hier op deze website, je hoeft er alleen op te klikken om te openen. 

Routekaart les 1 t/m 4

Routekaart eerste vier lessen mysterieschool De Ruimte

Les 1

Inwijding & Orde van Neofyten
Les 1-A
De Aura & de Meridianen
Les 1-B
De Aura & de Auralagen
Les 1-C
BioWell
Metingen

Les 2

Les 1 -A
Les 1-B
Les 1-C
Copyright © 2020 MYSTERIESCHOOL DE RUIMTE