De Mysterieschool biedt de mogelijkheid voor verdieping in de Heilige Geometrie van de Schepping op 3 niveau’s.

Behoor jij tot de enkelen die door de sluier van vergetelheid kunnen kijken en zien dat de wereld, waarin wij leven een illusie zou kunnen zijn, dan zijn deze 3 niveau’s voor jou. Door het oplossen van de sluier van vergetelheid kan oude kennis weer tot je komen. Via training verruim je je bewustzijn. 

De instroomcursus is eventueel los te volgen als algemene cursus.

Voor het kunnen doorlopen van de 3 niveau’s is de instroomcursus (voorheen basisjaar cursus) een verplicht onderdeel.

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod

Instroomcursus

De kracht van Elektromagnetisme en invloeden op het menselijk functioneren
De 7 Chakra's, de Aura en Auralagen
De Meridianen
Geblokkeerde emoties herkennen en oplossen
Werken en meten met de Wichelroede en de Pendel
Instroom

Niveau 1

Inwijding
Kosmische Wetten
Heilige Geometrie van de Schepping
Openen van het Hart
Transformatie van Angst naar Liefde
Persoonlijke Trillingsgetal verhogen
Ontdekken van je Zielepad
Niveau 1

Niveau 2

Het open en activeren van de Merkaba
Kosmologie
Op weg naar de 5e Dimensie
In contact met onze Spirituele begeleiders
Symbolen en Rituelen
Niveau 2

Niveau 3

Healing Circle
De Akasha
Ascentie van de Aarde en Onszelf
Persoonlijk Meesterschap
Het Leven in de Kosmos
Niveau 3
DE WEG NAAR DE OORSPRONG©2020 - CURSUSSEN - MYSTERIESCHOOL - STICHTING DE RUIMTE ® 1990
Copyright © 2022 MYSTERIESCHOOL DE RUIMTE