Aanbod 2023

Cursus Module 1.

E-learning:
De Kracht van Elektro- magnetisme en invloeden op het menselijk functioneren
Beschikbaar

Cursus Module 2 en Module 3.

E-learning + Fysieke les:
De Aarde en Aarden -
Hoe doe je dat?
E-learning + Fysieke les:
Werken met de wichelroede en de pendel
Uitverkocht

Cursus Module 4.

E-learning + 2 Fysieke lessen
Chakra
1 t/m 4 en de Meridianen: Ida - Pingala - Sushumna
Uitverkocht

Cursus Module 5.

E-learning + 3 Fysieke lessen:
Geblokkeerde emoties herkennen en oplossen
Uitverkocht

Cursus Module 6.

E-learning + Fysieke les:
De Aura en de Auralagen
Uitverkocht
Voor het volgen van onderstaande cursussen heb je een account (registratie) nodig

Cursus Module 7.

E-learning + 2 Fysieke lessen
De Heilige Geometrie van de Schepping en de Merkaba - een inleiding
Uitverkocht

Cursus Niveau 1

1. Inwijding
2. Kosmische Wetten
3. Heilige Geometrie van de Schepping
4. Openen van het Hart
5. Transformatie van Angst naar Liefde
6. Persoonlijke Trillingsgetal verhogen
7. Ontdekken van je Zielepad
2024

Cursus Niveau 2

1. Het open en activeren van de Merkaba
2. Kosmologie
3. Op weg naar de 5e Dimensie
4. In contact met onze Spirituele begeleiders
5. Symbolen en Rituelen
2025

Cursus Niveau 3

1. Healing Circle
2. De Akasha
3. Ascentie van de Aarde en Onszelf
4. Persoonlijk Meesterschap
5. Het Leven in de Kosmos
2026
Instroomcursus en opvolgende Niveau's

De Mysterieschool biedt de mogelijkheid voor verdieping in de Heilige Geometrie van de Schepping op 3 niveau’s.

Behoor jij tot de enkelen die door de sluier van vergetelheid kunnen kijken en zien dat de wereld, waarin wij leven een illusie zou kunnen zijn, dan zijn deze 3 niveau’s voor jou. Door het oplossen van de sluier van vergetelheid kan oude kennis weer tot je komen. Via training verruim je je bewustzijn. 

De instroomcursus is eventueel los te volgen als algemene cursus.

Voor het kunnen doorlopen van de 3 niveau’s is de instroomcursus (voorheen basisjaar cursus) een verplicht onderdeel.

DE WEG NAAR DE OORSPRONG©2020 - CURSUSSEN - MYSTERIESCHOOL - STICHTING DE RUIMTE ® 1990
Privacybeleid
Copyright © 2020-2023 MYSTERIESCHOOL DE RUIMTE
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
%d bloggers liken dit: