De leergang Merkaba (ons lichtlichaam) wordt in een aantal lessen (lesblok) gegeven op een locatie in Wassenaar op een zaterdagmiddag.

Leergang en lesblok Merkaba is alleen te volgen na afronding van het basisjaar. Bijeenkomsten in groepsverband verbinden en versterken de samenhang.