Inwijding:

In wijding betekent bewust worden:
De allerhoogste (Goddelijke) graad, in zich bewust maken, de goddelijke scheppende kracht, alwetendheid en almacht

In Egypte werd men ingewijd in tempels en piramiden. Veel informatie werd geheimgehouden om deze te beschermen tegen verkeerd gebruik door mensen met negatieve intenties.

Tegenwoordig komt er steeds meer informatie vrij. Dit is niet voor niets. Op dit moment is er in ons zonnestelsel, op aarde, maar ook in ons als mens veel veranderd, waardoor nu de kennis tot ons kan en mag komen.

Het is niet meer nodig om inwijdingen te volgen in tempels en piramiden. Het leven zelf, met al haar diepe ervaringen, is de inwijding

Het verloop van een inwijding:

Wanneer men het bewustzijn verhoogt, zullen nieuwe krachten het lichaam in gestuurd worden in de vorm van hogere frequenties. Dit is een automatisch proces.  Het fysieke lichaam zal zich stap voor stap aan moeten passen aan deze nieuwe frequenties in overeenkomst met de ontwikkeling van de student. Je kunt het vergelijken met evolutie.
Er ontstaat een hogere vorm van zijn.

De eerste stap in dit bewustwordingsproces vangt aan, door de eerste drie chakra’s te balanceren (verhogen in frequentie). Zij zijn de verbinding met je ervaringen uit dit en vorige levens: je schaduwzijden, trauma’s, nare ervaringen.

De bovenste chakra’s zijn verbonden met je ontwikkeling op geestelijk en spiritueel gebied.
Met het verhogen van het bewustzijn zal met name het zenuwstelsel zich aan moeten passen.  

Wanneer de ontwikkeling op geestelijk en spiritueel gebied sneller (te snel) gaat dan je lichamelijke ontwikkeling, bestaat het gevaar dat de verworven spirituele krachten (hogere trillingsfrequentie) je zenuwcentra verbranden.
Je kunt het vergelijken met een kleuter, die op de universiteit geplaatst wordt. Deze zal daar niet overleven, omdat deze nog niet goed voor zichzelf kan zorgen.

Bewustzijn vergroten en zuiveren door:

  • Het bewerken en bewust worden van zinnelijkheid, beïnvloedbaarheid, ijdelheid, toorn, hebzucht, afgunst en lichtgeraaktheid (prikkelbaarheid)
  • Het werken met de chakra’s
  • Meditaties
  • Oefeningen
  • Het uitwisselen van ervaringen

 

 

Routekaart lessen 1 – 4

Routekaart eerste vier lessen mysterieschool De Ruimte