Introductiecursus Mysterieschool

De basisjaar opleiding en de vervolgopleiding zijn bedoeld voor personen vanaf circa 30 jaar oud die open staan voor nieuwe denkbeelden en bereid zijn om oude overtuigingen los te laten, zodat het bewustzijn zich kan uitstrekken naar het bestaan van meerdere dimensies en het kwantumveld.

Voorafgaand aan de basisjaar opleiding dient men de introductie(basis)cursus af te ronden.

De Introductiecursus Mysterieschool á € 85,00 

De lessen zijn gericht op het reinigen en zuiveren van de energiekanalen en het emotionele lichaam.

Blokkades worden opgeheven en energieën kunnen weer stromen.

Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en werking van de chakra’s. Je leert o.a. hoe je ze in balans kan brengen. Via de chakra’s worden verbindingen gelegd met de verschillende dimensies van ons bestaan, vanuit verschillende perspectieven, maar ook vanuit wetenschappelijk oogpunt.

De eigen ontwikkeling en groei kan gevolgd worden door metingen van de chakra’s en je energielichamen o.a. met behulp van de Bio Well camera.

Ons grotere gezamenlijke doel is te leven in een harmonieuze wereld met vrede, vreugde en vriendelijkheid. Dit kunnen we bereiken door het verhogen van ons persoonlijk en collectief trillingsniveau.

Het basisjaar omvat één weekend (incl. ontbijt, lunch en diner) + 5 lessen (één keer per maand op zaterdagen).

Maximaal 10 personen per groep.

De locatie van de 5 lessen is in Wassenaar (Zuid Holland).

De kosten zijn € 895,-.*

*Inschrijving reservering aanbetaling € 295,- via bank of online betaalknop (winkelwagen).

Restbedrag € 600,- per factuur te voldoen voor aanvang weekend (1e bijeenkomst).