Introductie Mysterieschool

Het basisjaar en vervolgopleiding is bedoeld voor personen vanaf circa 30 jaar oud die open staan voor nieuwe denkbeelden en bereid zijn om oude overtuigingen los te laten, zodat het bewustzijn zich kan uitstrekken naar het bestaan van meerdere dimensies en naar het kwantumveld.

De lessen zijn gericht op het reinigen en zuiveren van je energiekanalen en je emotionele en mentale lichamen. Blokkades worden opgeheven en energieën kunnen weer stromen. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en werking van de chakra’s. Je leert o.a. hoe je ze  in balans kan brengen. Via de chakra’s worden verbindingen gelegd met de verschillende dimensies van ons bestaan, vanuit verschillende perspectieven, maar ook vanuit wetenschappelijk oogpunt.

Je maakt kennis met de Merkaba (het licht-lichaam). Je leert de eerste zes ademhalingen als voorbereiding op het openen van dit licht-lichaam.

De eigen ontwikkeling en groei kan gevolgd worden door metingen van de chakra’s en je energielichamen met behulp van een speciale camera.

Ons grotere doel is het bereiken van een harmonieuze wereld vol vrede, vreugde en vriendelijkheid.

Het basisjaar bestaat uit 10 lessen en de kosten zijn 750,– (75,- per les) inclusief lunch.

Iedere les heeft een theoretisch en praktisch gedeelte, de theorie met oefeningen die je thuis zelf kunt uitvoeren.
Maximaal 8 personen per groep.