Egyptische Mythologie

Het scheppingsverhaal – Goden van het Oude Egypte 

De bedoeling van de Oude Egyptische Mythologie was één goed te vereren, de god die de kracht was en die achter de zon verdween. Overal zagen de Egyptenaren de zon; ze vroegen zich steeds af waar de zon vandaan kwam. Op het einde van duizenden jaren tijd hebben de Egyptenaren de zon verheven als heerser van de wereld en gaven haar de naam Ra.

De goden werden ook afgebeeld in de gedaante van een mens, een dier of het lichaam van een mens met het hoofd van een dier. Ze geloofden dat de goden in het begin mensen waren, waarvan de geest, na hun dood, terugkeerde in een dier. Omdat latere koningen na hun dood toch liever terug wilden keren als mens (re-incarnatie), namen ze voor de zekerheid hun gezonde beeltenis (Ka-lichaam) in de vorm van een standbeeld mee in hun graf in een aparte kamer binnenin de tombe.

Atum (Atoom)

In het begin was er de god Atum, de scheppergod die lichaam noch vorm bezat. Hij rees op uit de oerwateren die Noen werden genoemd. Hierbij werd er een heuvel gevormd.

Hij creëerde Sjoe (lucht) en Tefnoet (vochtigheid) door te spuwen.

Sjoe en Tefnoet verwekten op hun beurt Geb (aardegod) en Noen (hemelgodin).

Uit het huwelijk van Geb en Noet kwamen vier kinderen: Osiris, Isis, Seth en Nephtys. Vader Sjoe kwam echter tussen Geb (de aarde) en Noet (de hemel) en scheidde hen.  

Osiris, Isis, Seth en Nephtys

Osiris huwde zijn zus, de godin Isis. Seth de god van woede en oorlog, trouwde met zijn sus Nephtys. Hoe meer tijd er verstreek, hoe afgunstiger Seth werd op Osiris ‘goden troon’.

Uiteindelijk bedacht Seth een lafhartig plan.

Tijdens een groot feest met 72 genodigden presenteerde Seth een prachtige gouden sarcofaag (grafkist).  Seth vertelde dat degene die erin paste, deze sarcofaag zou krijgen. Toen het de beurt was van de rijzige Osiris, paste de sarcofaag als gegoten. Onmiddellijk sloeg Seth het zware gouden deksel neer en duwde hij de inmiddels verzegelde sarcofaag met Osiris erin, in rivier de Nijl.

Luid lachend keek hij toe hoe de kist langzaam wegdreef, weg uit Egypte en zo Osiris tot een langzame dood veroordeelde.

Isis

Isis zocht eerst tevergeefs haar vermiste echtgenoot-god in het noorden, westen en zuiden, tot ze de sarcofaag met het lichaam van Osiris terugvond in Libanon, in het oosten.

Met haar magische krachten wekte Isis haar man Osiris zijn geest terug tot leven en Isis werd zwanger. Bij zijn terugkeer ontstak Seth in grote woede. Hij vermoorde Osiris en hakte zijn lijk in 14 stukken die hij doorheen Egypte langs de oevers van de Nijl verspreidde.

Eén voor één bracht Isis de stukjes lichaam van haar man terug samen en balsemde en mummificeerde ze. Osiris was gedoemd om voor eeuwig de god van het dodenrijk te blijven. Toen Isis moest bevallen, ging ze naar de moerassen van de delta (Nijl-delta) en ontsnapte aan Seth zijn toorn en jacht op haar. 

Horus

Isis was inmiddels bevallen van haar zoon Horus en heeft hem opgevoed om de moordenaar van zijn vader (oom Seth) te wreken. Belust op wraak voor de moord op zijn vader, daagde Horus zijn oom Seth uit tot een gevecht. De jonge Horus was geen partij voor de monsterlijke kracht van de oorlogsgod en in het heetst van de strijd stak Seth zijn rivaal een oog uit.

Toen kwam Isis haar zoon ter hulp; met haar magische krachten heelde ze Horus wonde en toverde Seth om in en Nijlpaard. Plots weerloos tegenover Horus woede, vluchtte Seth de rietvelden langs de Nijl in. Hij werd eeuwig gehaat door de Egyptenaren als verpersoonlijking van het kwaad. Horus nam eindelijk de troon, zijn rechtmatige erfdeel, terug op en heerste als Oppergod over Boven- en Neder-Egypte.

Atum (Atoom)
Les 2
Osiris Isis
Seth
Nephtys
Les 2
Les 2
Les 2