Cursus inhoud
Welkom
Welkom en Introductie bij de cursus - module -lessen 'De Kracht van Elektromagnetisme en invloeden op het menselijk functioneren'.
0/2
Elektromagnetisme en de Biologische effecten op het menselijk lichaam
Elektromagnetisme is overal, in en om ons heen in de vorm van velden en straling. Elektromagnetisme is een krachtige combinatie van elektriciteit en magnetisme samen. In deze Module leer je welke fundamentele krachten directe invloed hebben op het menselijk functioneren en krijg je een andere kijk op materie en alles om ons heen.
0/5
1 les – Werken met de Wichelroede en de Pendel
Tijdens deze les leer je wat een pendel en wat een wichelroede is, de werking en het gebruik van deze tools. Je kunt ze tijdens de lessen, maar ook zéker in het dagelijkse leven benutten om energetisch te meten, zodat je bijvoorbeeld je emotionele en spirituele ontwikkeling kunt meten. Daarbuiten zijn er nog vele andere mogelijkheden voor het gebruik van deze 2 prachtige tools.
0/1
Elektromagnetisme en de Biologische effecten op het menselijk lichaam
Over les
§ 3.0 Het verband tussen Bewustzijn en Materie

Energie, de Vier fundamentele krachten en Materie

In de eerste les van deze module hebben we kort de kwantummechanica aangetipt en hebben we geleerd dat alles in het universum uit energie bestaat en ook dat alle fysieke materie pure energie is.


De relatie tussen de vier fundamentele krachten en de materie bepaalt alle gebeurtenissen in het universum.


Albert Einstein – een groot mysterie opgelost

Fysieke materie is pure energie

We splitsen dit gegeven gemakshalve op in 3 onderdelen;

  • Trillingsfrequentie
  • Realiteit
  • Dichtheid van de Atomen waaruit de materie is opgebouwd en kan bestaan

Trillingsfrequentie

De trillingsfrequentie kan laag zijn, kan hoog zijn en alles daartussenin


De wet van aantrekkingskracht

Dit betekent dat een bepaalde frequentie een gelijke frequentie aantrekt, in geval van een hoge trillingsfrequentie trekt deze ook een hoge/gelijke trillingsfrequentie aan en een lage trillingsfrequentie trekt daarom ook een lage/gelijke trillingsfrequentie aan.


We hebben tijdens ons leven allemaal te maken met verschillende situaties en toestanden.

Als we in ons leven niet verder kunnen en vastzitten in een negatieve spiraal, dan is ons trillingsniveau laag, ook als we onszelf belemmeren in onze persoonlijke en/of spirituele groei en onvoldoende in staat zijn om ons verder te ontwikkelen of als de wil, of liever gezegd de kracht, hiertoe ons ontbreekt. We hebben geleerd dat kracht ook energie is.

Gedachten, emoties en gevoelens bestaan ook allemaal uit energie. Als je je gedachten veranderd, verander je indirect ook je gevoelens en de bijbehorende emoties en dat zorgt er weer voor dat je trillingsniveau veranderd. Je trekt dezelfde frequentie aan die je uitzendt.


Realiteit

Als je je gedachten veranderd en daarmee je emoties, kun je zelf je trillingsniveau veranderen en ook jouw realiteit.


Dichtheid van de Atomen waaruit de materie is opgebouwd en kan bestaan
De Snaartheorie

De snaartheorie stelt dat de materie op subatomair niveau bestaat uit lusvormige, trillende energiedraden die ‘snaren’ worden genoemd. Deze vibreren op bepaalde manieren, die de deeltjes hun unieke kenmerken geven, zoals massa en lading. Afhankelijk van de vorm waarin ze trillen, zien we een foton, een Quark of een ander deeltje, tot zover ons bekend.

De Leer van bewegingen en krachten

Kwantummechanica is de mechanica (leer van bewegingen en krachten) die van toepassing is op de kleine schaal van moleculen, atomen en subatomaire deeltjes.

De zintuiglijke waarneming leert dat de voorwerpen die wij zien en betasten een zeer bepaalde vorm en afmeting hebben en dus in de ruimte gelokaliseerd zijn.

Daarom is men geneigd te denken dat de fundamentele deeltjes van de materie eveneens een precieze vorm en afmeting hebben en ze voor te stellen als kleine bolletjes met een karakteristieke straal, massa en lading.

Die geëxtrapoleerde voorstelling is echter foutief. Op kleine schaal moet materie worden voorgesteld als een veld, dat wil zeggen een functie die aan ieder punt van de ruimte een getal toekent, ongeveer zoals fotonen (lichtdeeltjes) existentieel verbonden zijn met het elektromagnetische veld.

Kwantummechanica

Kwantummechanica wordt over het algemeen beschouwd als het onderzoek naar Atomen en Moleculen en nog kleinere deeltjes (subatomaire deeltjes) en al hun vreemde eigenschappen die geen duidelijk verband houden met het ‘echte leven’ (realiteit) en de levensprocessen die bijvoorbeeld in ons lichaam voltrekken.


Resumé

We begrijpen nu beter dat een materie soort een eigen trilling heeft. Verder zijn door omstandigheden en factoren verschillen in trilling mogelijk; grootte en sterkte. Deze trilling of trillingen noemen we frequentie of frequenties. Zowel hoog als laag met een enorm bereik bevat iedere frequentie energie. Ieder geometrisch voorwerp heeft een eigen bepaalde frequentie. Ook de mens heeft dus een bepaalde frequentie, hoog, laag of ertussen, dit noemen we het trillingsniveau. EM velden hebben ook hier invloed op.

Doe mee met de conversatie
Jacqueline Lommerse 3 maandengeleden
All matter is made of “strings” that exist and move in unique ways (matter & energy) These strings are the “stuff” that makes up everything in the universe. Quantum mechanics is how all the matter in the universe moves and interacts with the other matter. These have no real shape but is matter that takes up space based on the energy it is emitting. Since we are matter and moving among matter; everything we touch influences us and we influence it. Nothing is isolated. If we can recognize this sense of interaction, it can change our understanding of how we live our life.
Antwoord
Barbara Groskamp 3 maandengeleden
de snaartheorie laat zien dat subatomaire deeltjes in een eigen trilling en route door de ruimte kunnen ontwikklen, doch wel om de kern van het atoom. Afhankelijk van de aantal deeltjes (elektronen, proton, andere kerndelen) hebben deze deeltjes een eigen kenmerkende trilling. Dit kan hoog, laag, snel of langzaam zijn. In basis is de trillende beweging om de atoom. Atomen kunnen ook verbindingen aangaan, waardoor de bewegende deeltjes ook naar de ruimte van een andere proton/ attoomkern kan bewegen, zolang het kleine systeem in evenwicht blijft. Kwantummechanica speelt ze af op het niveau van de kleinste deeltjes. Alles is energie en materie en kan zich in verschillende vormen zich uiten: vloeibaar, vast en gas. Materie kan veranderen van vorm als je het trillingniveau veranderd. Bijvoorbeeld door warmte toe te vogen smelt ijs. Maar het blijft bestaan uit water-deeltje (Waterstof met twee delen zuurstof). De structuur veranderd wel van vast. De vaste structuur van water kan weer andere patronen opleveren. Heeft kwantummechanica een antwoord op het verband tussen ons bewustzijn of niet zichtbaar fysieke reailiteit en ons lichaam of onze zichtbare fysieke realiteit? Barbara Groskamp
Antwoord
Gerjo Molenaar 3 maandengeleden
Dankjewel voor het beantwoorden en vervullen van de oefening. Ik lees dat je de inhoud van deze cursus goed kunt verwoorden. Mocht je nog vragen hebben of feedback willen geven op deze cursus dan kan dat ook hier. Gerjo Molenaar