Cursus inhoud
Welkom
Welkom en Introductie bij de cursus - module -lessen 'De Kracht van Elektromagnetisme en invloeden op het menselijk functioneren'.
0/2
Elektromagnetisme en de Biologische effecten op het menselijk lichaam
Elektromagnetisme is overal, in en om ons heen in de vorm van velden en straling. Elektromagnetisme is een krachtige combinatie van elektriciteit en magnetisme samen. In deze Module leer je welke fundamentele krachten directe invloed hebben op het menselijk functioneren en krijg je een andere kijk op materie en alles om ons heen.
0/5
1 les – Werken met de Wichelroede en de Pendel
Tijdens deze les leer je wat een pendel en wat een wichelroede is, de werking en het gebruik van deze tools. Je kunt ze tijdens de lessen, maar ook zéker in het dagelijkse leven benutten om energetisch te meten, zodat je bijvoorbeeld je emotionele en spirituele ontwikkeling kunt meten. Daarbuiten zijn er nog vele andere mogelijkheden voor het gebruik van deze 2 prachtige tools.
0/1
Elektromagnetisme en de Biologische effecten op het menselijk lichaam
Over les
§ 2.0 Biologische effecten op EM-velden

Het levende lichaam produceert zelf elektrische impulsen

Toen men in 1820 had ontdekt dat elektriciteit en magnetisme onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, kwam het onderzoek naar de biologische effecten op EM-velden op gang en werd een nieuwe belangrijke ontdekking werd gedaan; het levende lichaam produceert zelf elektrische impulsen. Tegen het midden van de negentiende eeuw werd uiteindelijk wetenschappelijk bewezen dat het overbrengen van zenuwimpulsen een elektrisch verschijnsel is.


De Mens een EM systeem

Zoals de kosmos is ook de mens een EM systeem. Wij bestaan uit atomen en moleculen en in ons lichaam spelen processen af met positieve en negatieve ladingen in vrijwel gelijke hoeveelheden. Het zenuwstelsel gebruikt elektriciteit om boodschappen door te geven, de hersenen gebruiken elektriciteit om die boodschappen tot informatie te verwerken en de verschillende chemische verbindingen in ons lichaam gebruiken elektriciteit om op elkaar te reageren en het lichaam te laten functioneren.


Het menselijk lichaam bestaat voor een groot deel uit water en is hierdoor een zwakke geleider van interne opwekking van elektriciteit. Ons gesloten elektriciteits-systeem werkt het beste zolang wij omringd zijn door lucht en contact hebben met de Aarde.


Magnetische straling

De mens produceert ook magnetische straling. Alhoewel deze magnetische straling  op zichzelf niet heel sterk lijkt, geeft het behoorlijk veel energie in combinatie met onze interne opwekking van elektriciteit waardoor krachtvelden om ons lichaam heen aanwezig zijn. Ons hart is ook zo’n kleine krachtcentrale met daaromheen een meetbaar krachtveld. Daarnaast onze hersenen en zelfs onze buik (als brein) heeft een eigen krachtveld. Het hele lichaam dat vol zit met EM processen is daardoor een krachtveld, al deze krachtvelden zijn waar te nemen met meetapparatuur.


Wij mogen daarom aannemen dat het menselijk lichaam als geleider, evenals ieder ander geometrisch voorwerp met een bepaald geleidend EM krachtveld, andere EM krachtvelden zal vervormen zolang het in contact staat met de negatief geladen Aarde.


Ons optimaal EM systeem

Ons EM systeem werkt dus optimaal zolang wij ons omringen met de natuur en in contact staan met de Aarde. De natuur en (ons lichaam in contact met) de Aarde werken als isolatoren. De mens leefde lange tijd in grotten of woningen gemaakt van natuurlijk materialen of van steen. Tegenwoordig zijn onze huizen, scholen en kantoren voorzien van structuren van staal en metalen bedrading naast allerlei straling door de lucht om ons heen. We raken steeds meer de verbinding kwijt met de natuur. Dat ook kunstlicht een grote (ook negatieve) invloed op mens en dier heeft behandelen we in het volgende hoofdstuk.


Biofotonen en BioWell meetapparatuur

Doe mee met de conversatie