Cursus Basisjaar 2021-2022
Over les
1 Introductie les [lesonderdeel 2]
Basisjaar

– cursus basisjaar

– resultaten

– chakra’s

– metafysica

De cursus basisjaar is gericht op het reinigen en zuiveren van je energiekanalen en je emotionele en mentale lichamen.

Blokkades worden opgeheven en energieën kunnen weer stromen. Lichaam en geest samen, kunnen zich zodoende

instellen op het bereik tot de hogere frequenties, waarmee nieuwe dimensies en gebieden geopend worden en een

goede balans in harmonie teweegbrengen.

Als persoonlijk te behalen resultaat vind je balans op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Je bent min of

meer in staat het leven te creëren dat je werkelijk wil. Denk hierbij aan; prettige relaties met familie en vrienden, met

(eventueel) een partner, een fijne baan en een goede gezondheid. Kortom een vitaal leven zonder stress, maar vol

vreugde, passie, liefde en dankbaarheid.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en werking van de chakra’s. Je leert o.a. hoe je verschillende

aurametingen kunt doen en hoe je jouw chakra’s beter in balans kunt krijgen.

Via de chakra’s worden verbindingen gelegd met de verschillende dimensies van ons bestaan, vanuit verschillende

perspectieven, maar ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt.

Er wordt tevens gewerkt vanuit de metafysica, het gebied waar wetenschap en spiritualiteit elkaar ontmoeten.

Wetenschap is verkregen kennis door testonderzoek, bewezen door herhaling en beproeven. Spiritualiteit is open

staan voor bepaalde frequenties (ontvangen en zenden) en is informatie verkregen vanuit jezelf (je eigen intuïtieve

vermogens), informatieoverdracht vanuit overtuiging en gevoel.

Doe mee met de conversatie
0% Afgerond