Werken met de wichelroede en de pendel

Werken en meten met de wichelroede en de pendel
1 fysieke les (11 Februari 2023 – locatie Art of Balance – Wassenaar)

Tijdens deze les leer je wat een pendel en wat een wichelroede is. Je leert de werking ervan en hoe je er mee kan meten. Deze tools worden in meerdere lessen gebruikt om je emotionele en spirituele ontwikkeling te meten. Daarbuiten zijn er nog vele andere mogelijkheden voor het gebruik van deze 2 prachtige tools. Via de pendel en de wichelroede leer je in deze les meer over jezelf.

Lees verder →

De Kracht van Elektromagnetisme en invloeden op het menselijk functioneren

De Kracht van Elektromagnetisme en invloeden op het menselijk functioneren

Over invloeden op het menselijk functioneren

We mogen ons gelukkig prijzen als we in het dagelijks leven kunnen doen -binnen grenzen- wat wij willen. Wij vinden het normaal of als vanzelfsprekend om plannen te maken voor de toekomst en willen langzaam gezond ouder worden. Een goed inkomen na je studie en veel later een goed pensioen is jouw verantwoordelijkheid om goed voor jezelf te kunnen zorgen en je familie. Er zijn ook mensen met fysieke of psychische problemen die zo ernstig zijn dat ze het dagelijks leven beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken. Beperkingen in mobiliteit bijvoorbeeld, kunnen ertoe leiden dat mensen niet meer goed voor zichzelf zorgen. Bewegingsangst leidt soms tot het niet meer (durven) deelnemen aan sportieve activiteiten.

Omgevingsfactoren zoals stof, rokende collega’s of een onaangepaste werkplek, kunnen het aan het werk gaan of blijven nadelig beïnvloeden. Een wat hogere leeftijd gekoppeld aan een slechte conditie kan -zeker bij mensen met een fysiek zwaar beroep- leiden tot werkverzuim.

Bij ‘de mens als organisme’ gaat het om de onderdelen van het lichaam, bijvoorbeeld lichaamsdelen (zoals armen en benen), orgaanstelsels (zoals het ademhalings- of spijsverteringsstelsel en het afweersysteem), organen (zoals de lever en de nieren) en onderdelen van organen (zoals een longkwab of een hartklep). Hiervan kunnen zowel de functies als de anatomische eigenschappen en bepaalde stoornissen worden beschreven.
Functies zijn de fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme. Grofweg gezegd is de functie van het oor het horen, de functie van de hersenen het denken en de functie van de spieren het leveren van spierkracht om bewegingen te maken.
Deze functies hebben we ingedeeld in de volgende hoofdstukken: mentale functies; sensorische functies en pijn; stem en spraak; functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologisch systeem, afweersysteem en ademhalingsstelsel; functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel, functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies; functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies; functies van huid en verwante structuren.
Met anatomische eigenschappen wordt bedoeld de positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam. In bovenstaande voorbeelden zijn dat bijvoorbeeld de vorm van (onderdelen van) het oor, de vorm en positie van de (delen van de) hersenen, en de dikte of aanhechtingsplaats van een spier. Is een functie of anatomische eigenschap niet optimaal, dan spreekt men van een stoornis.
Stoornissen zijn afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen. Stoornissen van het oor zijn bijvoorbeeld: het niet meer kunnen horen of een gat in het trommelvlies; stoornissen van de hersenen: vermindering van het denkvermogen en het geheugen en verliezen van het bewustzijn.
Een andere belangrijke factor op de invloed van het menselijke functioneren is de Kracht van Elektromagnetisme op ons welzijn.

In deze e-learning module (1) leer je over natuurwetten waaronder de basisbeginselen m.b.t. onderwerpen zoals Tijd, Ruimte, Materie en Energie. Ze zijn allemaal op de één of andere manier met elkaar verbonden en de bron van onze aanwezigheid op Aarde. Je leert over De vier fundamentele krachten en met name de kracht Elektromagnetisme waaronder de Biologische effecten op EM velden, het verband tussen ons Bewustzijn en Materie, Fotonen, Elektromagnetische straling en de invloeden (en nadelen) van EM straling op levende dingen.

Deze module bevat interactieve lesonderdelen die de leerstof beter doen begrijpen.

Na afronding van de cursus module (1) ontvang je een certificaat.
Met het behalen van het certificaat cursus module (1) heb je voldoende kennis op zak om door te kunnen stromen naar de volgende 6 modules van de instroomcursus.

Lees verder →