Elektromagnetisme en de Biologische effecten op het menselijk lichaam

We mogen ons gelukkig prijzen als we in het dagelijks leven kunnen doen -binnen bepaalde grenzen natuurlijk- wat wij willen. Wij vinden het normaal of als vanzelfsprekend om plannen te maken voor de toekomst en we willen langzaam gezond ouder worden omringd door dierbaren. Maar.. er zijn ook mensen met fysieke of psychische problemen die zo ernstig zijn dat ze het dagelijks leven beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken.

Stoornissen zijn afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen. Stoornissen van het oor zijn bijvoorbeeld: het niet meer kunnen horen of een gat in het trommelvlies; stoornissen van de hersenen: vermindering van het denkvermogen en het geheugen en verliezen van het bewustzijn.

Een andere belangrijke factor op de invloed van het menselijke functioneren is de Kracht van Elektromagnetisme op ons welzijn. Zowel de functies als de anatomische eigenschappen en bepaalde stoornissen, die allen gerelateerd zijn, waarvan meer dan 50% van alle fysieke en mentale aandoeningen en/of kwalen dusdanig verminderen als men ontdekt hoe je meer bewust kan leven en hoe je eenvoudig bepaalde technieken en methoden in je dagelijks leefpatroon of levenstijl kunt integreren.

In deze e-learning cursus (module 1) leer je over Materie en Energie. Je maakt kennis met Elektromagnetisme en de Biologische effecten op het menselijk lichaam. Het Elektromagnetisme heeft namelijk een direct effect op ons bewustzijn. Zo leer je met je bewustzijn de materie te beïnvloeden en het verband ertussen. Je verruimt je kennis over Elektromagnetische straling (Fotonen) en de invloeden op al het leven.

In deze e-learning module (1) leer je over onderwerpen zoals Tijd, Ruimte, Materie en Energie en de bron van onze aanwezigheid op Aarde. Je leert over De vier fundamentele krachten en met name de kracht Elektromagnetisme waaronder de Biologische effecten op EM velden, het verband tussen ons Bewustzijn en Materie, Fotonen, Elektromagnetische straling en de invloeden (en nadelen) van EM straling op levende dingen.

Deze module bevat interactieve lesonderdelen die helpen de leerstof beter te doen begrijpen.

Lees verder →