Een chakra is een wielvormige draaikolk (vortex), waarin verschillende niveau’s van bewustzijn elkaar kruisen of ontmoeten. In totaal zijn er 12 hoofdchakra’s. 7 chakra’s bevinden zich op het fysieke lichaam en 5 chakra’s zijn kosmisch en bevinden zich op geruime afstand buiten het lichaam. Alle chakra’s zijn voortdurend in beweging. 

In het basisjaar werken we met de 7 fysieke chakra’s. Tijdens de lessen leer je de chakra’s en jezelf in balans te brengen. Tijdens de eerste les worden jouw chakra’s gemeten met een speciale camera.