Een chakra is een wielvormige draaikolk (vortex), waarin verschillende niveau’s van bewustzijn elkaar kruisen of ontmoeten. In totaal zijn er 12 hoofdchakra’s. 7 chakra’s bevinden zich op het fysieke lichaam en 5 chakra’s zijn kosmisch en bevinden zich op geruime afstand buiten het lichaam. Alle chakra’s zijn voortdurend in beweging. 

In het basisjaar komen de 7 fysieke chakra’s aan bod (les 5 t/m 11). Tijdens iedere les ontvang je informatie en oefeningen waarmee je kunt leren een bepaalde chakra in balans te brengen. Tijdens de eerste les worden jouw chakra’s gemeten met een speciale camera.