Een chakra is een wielvormige draaikolk (vortex), waarin verschillende niveau’s van bewustzijn elkaar kruisen of ontmoeten.

De letterlijke vertaling van het woord ‘chakra’ in het Sanskriet is wiel.

Ons fysieke lichaam kent vele chakra’s. Alle chakra’s zijn voortdurend in beweging en werken nauw samen.

Test je kennis:

Sleep & Plaats 
Namen van de Chakra's

Jouw chakra’s worden, gedurende de basisjaar opleiding of workshop op locatie, meerdere keren gemeten met de BioWell camera. Zodoende kan je het verloop van je ontwikkeling zien.

Copyright © 2022 MYSTERIESCHOOL DE RUIMTE