Het praktiseren van Metafysica is waarnemen en filosoferen op wetenschappelijk gebied, met of zonder instrumenten, om vragen te stellen en te kunnen beantwoorden op basis van hypothese (onderzoek en veronderstelling) over onder andere ons bestaan, waar komen wij vandaan, wat is de zin van ons bestaan en vele vele vraagstukken.

De leergang Metafysica is opgedeeld in korte presentaties die in combinatie met de andere leergangen worden gegeven in relatie tot bepaalde onderwerpen of casussen.

  • Hypothese
  • Oorzaak en Gevolg
  • Natuur en Oorsprong
  • Biologie en ons Zijn
  • Astrofysica
  • Kosmologie
  • Frequenties & Elektro Magnetisme (Fotonen)