Cursus inhoud
Welkom
Welkom en Introductie 'werken met de wichelroede en de pendel'
0/1
Helend werken en meten met de Wichelroede en de Pendel
1 Fysieke les Tijdens deze les leer je wat een penden en wat een wichelroede is. Je leert de werking ervan en hoe je er mee kan meten.
0/2
Privé: Helend werken met de Wichelroede en de Pendel
Over les
De Pendel

De pendel als meetinstrument

De pendel wordt bij voorkeur gebruikt om antwoord te geven op levensvragen.

In de Mysterieschool gebruiken wij de pendel, naast andere meetmethoden, vooral als meetinstrument om onze emotionele en spirituele groei en ontwikkeling te ‘meten’.

Bewustzijn

Wij gaan ervan uit dat ‘alles wat is’ een bewustzijn is en heeft. Dit betekent dat je je kunt verbinden met (het bewustzijn) van de pendel, die in feite een deel is van jezelf.

In latere cursussen zullen wij dieper ingaan op het Bewustzijn en al haar delen, zoals:

Het Onder-Bewuste, het On-Bewuste, het Hoger Bewustzijn en het Boven-Bewustzijn.

Afstemming op het Hoger Bewustzijn

In de fysieke les die je gaat volgen is het belangrijk te weten dat wij ons eerst afstemmen op Het Hoger Bewustzijn alvorens wij met de pendel aan de slag gaan. De antwoorden van de pendel komen dan via dit Hoger Bewustzijn tot ons.

Afstemmen

Door je gedachten uit te schakelen en met gevoel te werken, waardoor je hersenen automatisch alfagolvenproduceren, kunnen we vragen stellen met de wichelroede in onze handen.

Wat zijn alfagolven en wat is het effect ervan?

Onze hersenen kennen verschillende stadia van bewustzijn/activiteit. Deze stadia kunnen gemeten worden met speciale apparatuur (EEG; het elektro-encefalogram) in de vorm van hersengolven. Hersengolven zijn kleine elektrische stroompjes die geproduceerd worden in de thalamus en meetbaar zijn via het aantal trillingen of golven per seconde. Er zijn 5 verschillende hersengolven: delta, thèta, alfa, bèta en gamma.

Alfagolven (7,5-12,5 Hertz) nemen toe zodra je met je aandacht naar binnen keert. Vlak voordat je in slaap valt, bij dagdromen, fantaseren en visualiseren, produceren je hersenen alfagolven. Het is het gebied tussen slapen en waken. Je bewustzijn bevindt zich dan in een verruimde staat van (bewust)zijn, waarbij deze niet ‘gestoord’ wordt door je actieve denken.


Doe mee met de conversatie
0% Afgerond